Vi tillämpar maxtaxa.

 

Verksamhet

Avgift

 

Barnomsorgsavgift
heltid/månad
Högst 1 362 kr  

 

 

 

Barnomsorgsavgift
deltid/månad

Högst 908kr

 

     

Barnomsorgsavgift
6-timmarsbarn med
hemmavarande syskon

Högst 908kr