Arbetsinsatserna gör att alla föräldrar får en naturlig inblick i förskolans vardag och lär på så vis känna alla barn och föräldrar. Vi kan som föräldrar avlasta personalen med en del praktiska sysslor och vi brukar aldrig behöva stänga på grund av sjukdom.

  

Det är också spännande för barnen när just min mamma eller pappa kommer till förskolan och är med!

  • Öppningspass en förmiddag per termin mellan 07.30 - ca 10.30
  • Stängningspass cirka fem gånger per termin mellan 16.00 - 18.00
  • Städ- och fixarlördag en gång per termin
  • Sjukjour i samband med stängningspassen.
    (Inträffar inte så ofta eftersom personalen oftast löser detta.
    Vår ekonomi tillåter vikarie om någon blir långvarigt sjuk.)