Våra 34 barn är uppdelade på två åldersblandade avdelningar - Kojan och Grottan. Lokalerna är mysigt hemtrevliga i två plan med många stora och små rum - matrum, dockvrå, byggrum, kuddrum, snickarrum/målarrum med mera.

Verksamheten på Vårsol följer Läroplan för förskolan, Lpfö 98, reviderad 2016. Genom en professionellt ledd verksamhet, planering, utvärdering och mycket gott samarbete får vi trygga och harmoniska barn och nöjda föräldrar.

Eftersom båda avdelningarna har olika åldrar blandade, delar vi in barnen i olika grupper där verksamheten anpassas efter ålder/mognad. Detta gör vi vid ett flertal tillfällen under en vecka i ett samarbete mellan de två avdelningarna.

Öppettiderna på förskolan styrs av familjernas behov. Behoven följs kontinuerligt upp. Enligt Stockholms stads regler för öppettider är förskolans ramtid kl.06.30-18.30.

 

 

gitarr

  • Vi betonar leken, både i fri och organiserad form.
  • Sång, musik, rytmik och rörelse.
  • Språklekar.
  • Natur- och Mulleverksamhet.
  • Vår kultur och våra traditioner

Leken är en viktig del i vår verksamhet för att främja barnens sociala samspel. Vi vill grundlägga naturintresse hos barnen, ge kunskap om naturen och hur man vistas i den. Vi vill stärka barnens självförtroende och ansvarskänsla.


Maten på Vårsol. Läs mer här om våra tankar kring mat.